Staff

 

 

ABOUT

 

 

 Our experienced staff

Production Department


Akinobu Ikeno (池野彰信) ikeno@marcomny.com

Akane Suzuki (鈴木茜) suzuki@marcomny.com

Ai Ouchi (大内愛)  ouchi@marcomny.com

Technical Department


Atsuyoshi Hagino (萩野敦義) hagino@marcomny.com

Yoshiyuki Takahashi (高橋快幸) yoshitakahashi@marcomny.com

Yusuke Shibata (柴田祐介) shibata@marcomny.com

Jun Okamura (岡村潤) okamura@marcomny.com